Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - A closer look 1

Unit 6: Vietnam: Then and now - Pronunciation

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 333

Chưa có thông báo nào