Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Review
  • Sharing
  • Writing practice - Topic sentence
  • Writing practice - Supporting sentence
  • Writing practice - Concluding sentence
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: English in the world - Skills 2

Unit 9: English in the world - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 195

Chưa có thông báo nào