Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 2a
  • Activity 2b
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Recipes and eating habits - Communication

Unit 7: Recipes and eating habits - Communication

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 470

Chưa có thông báo nào