Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A closer look 2 (continued)
    • Chữa Activity 5 & 6 (Phrasal verbs)
  • Communication
    • Activity 1
    • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - Communication

Unit 1: Local environment - Communication

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.855

Chưa có thông báo nào