Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A closer look 2 (continued)
    • Chữa Activity 5 & 6 (Phrasal verbs)
  • Communication
    • Activity 1
    • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Local environment - Communication

Unit 1: Local environment - Communication

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.248

Chưa có thông báo nào