Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Reading pasage
  • Activity 2 - Answer the questions
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - Skills 1

Unit 6: Vietnam: Then and now - Reading

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 427

LƯU Ý: Phần Task 2, các em bổ sung thêm đáp án cho câu hỏi 1 giúp thầy nhé:

"1. In which century was the tram system built? (1. In the 20th century)"

Chưa có thông báo nào