Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Reading pasage
  • Activity 2 - Answer the questions
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Vietnam: Then and now - Skills 1

Unit 6: Vietnam: Then and now - Reading

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 302

LƯU Ý: Phần Task 2, các em bổ sung thêm đáp án cho câu hỏi 1 giúp thầy nhé:

"1. In which century was the tram system built? (1. In the 20th century)"

Chưa có thông báo nào