Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Grammar Review
  • Extra vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2,3,4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Teen stress and pressure - Communication

Unit 3: Teen stress and pressure - Communication

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 973

Chưa có thông báo nào