Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Paragraph writing
  • Practice
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - Skills 2

Unit 4: Life in the past - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 434

Chưa có thông báo nào