Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Impersonal passive voice
    • Khái niệm, ví dụ
    • Activity 2
    • Activity 3
  • 2. Suggest + V-ing - Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Wonders of Vietnam - A closer look 2

Unit 5: Wonders of Vietnam - Grammar (p.2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 731

Chưa có thông báo nào