Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary Review
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - A closer look 1

Unit 1: Local environment - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 4.207

Chưa có thông báo nào