Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - A closer look 2

Unit 4: Life in the past - Grammar (Extra Exercises)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 646

Chưa có thông báo nào