Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Comparisons
    • Exercise 1
    • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - A closer look 2

Unit 2: City life - Grammar (Extra Exercises) (p.1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.400

Chưa có thông báo nào