Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking skills
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Wonders of Vietnam - Skills 1

Unit 5: Wonders of Vietnam - Speaking

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 368

Chưa có thông báo nào