Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Wonders of Vietnam - A closer look 1

Unit 5: Wonders of Vietnam - Pronunciation

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 463

Chưa có thông báo nào