Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: English in the world - Skills 1

Unit 9: English in the world - Reading

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 284

Lưu ý: phần Activity 2a, các em có thể theo dõi hướng dẫn giải ở link sau kết hợp với phần giải thích của thầy ở cuối Activity 1 nhé: LINK

Chưa có thông báo nào