Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - A closer look 1

Unit 4: Life in the past - Vocabulary

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 891

Chưa có thông báo nào