Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 2
  • Activity 3,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - Communication

Unit 4: Life in the past - Communication

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 673

Chưa có thông báo nào