Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Tips
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - A closer look 1

Unit 1: Local environment - Pronunciation

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.517

Chưa có thông báo nào