Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Global cities and landmarks
  • Key words
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - A closer look 1

Unit 2: City life - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.694

Chưa có thông báo nào