Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Understand the text
    • Activity 1a, 1b, 1c
    • Activity 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: Life in the past - Getting started

Unit 4: Life in the past - Getting started

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 867

Học sinh lưu ý:

Trong clip 3: Activity 1b, đáp án đúng là:
1- c 2- a 3- d 4- b

Chưa có thông báo nào