Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Understand the text
    • Activity 1a, 1b, 1c
    • Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - Getting started

Unit 4: Life in the past - Getting started

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 1.114

Học sinh lưu ý:

Trong clip 3: Activity 1b, đáp án đúng là:
1- c 2- a 3- d 4- b

Chưa có thông báo nào