Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng
  • Bài đọc 1
  • Bài đọc 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: Changing roles in society - Skills 1

Unit 11: Changing roles in society - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 112

Chưa có thông báo nào