Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Write an email about a place
    • How to send emails
    • Sample email
    • How to write an email
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - Skills 2

Unit 1: Local environment - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.563

Chưa có thông báo nào