Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - Skills 1

Unit 6: Vietnam: Then and now - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 353

Chưa có thông báo nào