Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Activity 1
    • Activity 2a, 2b
  • Grammar
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - Looking back & Project

Unit 4: Life in the past - Looking back & Project

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 774

Học sinh lưu ý:

Trong video bài giảng, phần Grammar - Activity 3:
Câu 2. people / travel / on holiday
Đáp án là: People didn't use to travel on holiday.
Câu 3. women/ go to work
Đáp án là: Women didn't use to go to work.

Chưa có thông báo nào