Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Activity 1
    • Activity 2a, 2b
  • Grammar
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: Life in the past - Looking back & Project

Unit 4: Life in the past - Looking back & Project

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 549

Học sinh lưu ý:

Trong video bài giảng, phần Grammar - Activity 3:
Câu 2. people / travel / on holiday
Đáp án là: People didn't use to travel on holiday.
Câu 3. women/ go to work
Đáp án là: Women didn't use to go to work.

Chưa có thông báo nào