Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Understand the text
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: My future career - Getting started

Unit 12: My future career - Getting started

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 232

Chưa có thông báo nào