Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Advantages of tourism and Disadvantages of tourism
  • Write sentences about tourism
  • Write a paragaph about negative impacts of touism
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Tourism - Skills 2

Unit 8: Tourism - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 353

Chưa có thông báo nào