Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Key points
  • Sample writing
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - Skills 2

Unit 2: City life - Writing (Extra Exercises) (p.2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 867

Chưa có thông báo nào