Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Understand the text
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Recipes and eating habits - Getting started

Unit 7: Recipes and eating habits - Getting started

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 963

Lưu ý: Phần Task 2 và Task 3 các em có thể tham khảo link sau nhé: LINK

Chưa có thông báo nào