Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1,2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: Recipes and eating habits - Skills 2

Unit 7: Recipes and eating habits - Listening

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 403

Chưa có thông báo nào