Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Chữa activity 5,6 - A closer look 1
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - Communication

Unit 2: City life - Communication

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.446

Chưa có thông báo nào