Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 4
  • Activity 5a
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - A closer look 1

Unit 2: City life - Pronunciation

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 1.470

Chưa có thông báo nào