Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Conditional sentences + Activity 1,2
  • Relative clauses
  • Relative pronouns + Activity 4,6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 9: English in the world - A closer look 2

Unit 9: English in the world - Grammar

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 331

Chưa có thông báo nào