Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Brainstorming
  • Writing Practice
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - Skills 2

Unit 6: Vietnam: Then and now - Writing (Extra Exercises)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 361

Chưa có thông báo nào