Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary Review
  • Activity 1,2
 • Grammar
  • Grammar Review
  • Activity 3,4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - Looking back & Project

Unit 2: City life - Looking back & Project

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.193

Chưa có thông báo nào