Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Writing skills
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Wonders of Vietnam - Skills 2

Unit 5: Wonders of Vietnam - Writing

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 412

Chưa có thông báo nào