Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Adverbial clause
    • Exercise 1
    • Exercise 2
  • Phrasal verbs
    • Exercise 1
    • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - A closer look 2

Unit 1: Local environment - Grammar (Extra Exercises)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.807

Chưa có thông báo nào