Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Grammar Review - Part 1
  • Grammar Review - Part 2
  • Activity 1 + 2
  • Phrasal Verbs (Activity 4)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - A closer look 2

Unit 1: Local environment - Grammar

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.747

Chưa có thông báo nào