Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Check your listening skills
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4 - Quiz
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Local environment - Getting started

Unit 1: Local environment - Getting started (p.2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 5.380

Chưa có thông báo nào