Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Check your listening skills
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4 - Quiz
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - Getting started

Unit 1: Local environment - Getting started (p.2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 6.598

Chưa có thông báo nào