Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Vocabulary
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: English in the world - A closer look 1

Unit 9: English in the world - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 312

Chưa có thông báo nào