Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - Skills 1

Unit 4: Life in the past - Speaking

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 388

Chưa có thông báo nào