Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Reading comprehension
  • 2. Check your listening skills
  • 3. Understand the text
    • Activity 1a, 1b
    • Activity 2a, 2b
    • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Wonders of Vietnam - Getting started

Unit 5: Wonders of Vietnam - Getting started

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 994

Chưa có thông báo nào