Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Reading comprehension
  • 2. Check your listening skills
  • 3. Understand the text
    • Activity 1a, 1b
    • Activity 2a, 2b
    • Activity 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Wonders of Vietnam - Getting started

Unit 5: Wonders of Vietnam - Getting started

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 761

Chưa có thông báo nào