Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Articles (a/an/the)
  • Activity 1
  • Activity 2a, 2b
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Tourism - A closer look 2

Unit 8: Tourism - Grammar

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 581

Chưa có thông báo nào