TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc và tìm hiểu chú thích
  • Tìm hiểu chung về tác phẩm
  • Bối cảnh
  • Nhan đề
  • Cốt truyện
  • Ngôi kể
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Người đàn ông cô độc giữa rừng (Đoàn Giỏi) - Phần 1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.484

Chưa có thông báo nào