TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung
  • Ngôi kể và người kể chuyện
  • Bối cảnh
  • Tình huống và cốt truyện
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Nhật trình Sol 6 (En - đi Uya) - Phần1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 495

Chưa có thông báo nào