Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Đồng cảm
  • Vai trò liên tưởng, tưởng tượng, đồng cảm trong đời sống
  • Các bước vận dụng
  • Vận dụng mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

KĨ NĂNG ĐỌC

1. Bước vào thế giới nghệ thuật bằng kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng, lòng đồng cảm - Phần 2

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 115

Chưa có thông báo nào