Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Cảm hứng nghệ thuật ngôn từ là gì?
  • Cảm hứng được bắt nguồn từ đâu và nuôi dưỡng như thế nào?
  • Vì sao tôi viết?
  • Hành trình sáng tác
  • Một số chia sẻ của các nhà văn
Nhấn để bật tiếng
X

KĨ NĂNG ĐỌC

2. Khám phá cảm hứng nghệ thuật ngôn từ

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 112

Chưa có thông báo nào