TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc, tìm hiểu chung
  • Nhan đề
  • Thể thơ
  • Hình ảnh mẹ và con sóng đôi
  • Cảm thức của người con về mẹ
  • Hành động của người con
  • Chủ đề - Thông điệp
  • Luyện tập
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Mẹ (Đỗ Trung Lai)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 664

Chưa có thông báo nào