Topclass iLearn Ngữ văn 7 (Bộ Cánh Diều)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu mạch cảm xúc bài thơ (1)
  • Tìm hiểu mạch cảm xúc bài thơ (2)
  • Chủ đề
  • Kết luận
  • Luyện tập - Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Mây và sóng (Ta - go) - Phần 2

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 303

Chưa có thông báo nào