TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu ý chính (1)
  • Tìm hiểu ý chính (2)
  • Kết luận
  • Luyện tập
  • Vận dụng - Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn của tác phẩm "Hai vạn dặm dưới đáy biển" (Lê Phương Liên) - Phần 2

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 369

Chưa có thông báo nào