TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Đọc tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu vấn đề nghị luận
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) - Phần 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào