TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Cánh Diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tổ chức một buổi đối thoại
  • Thực hành
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Thảo luận nhóm về một vấn đề

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 211

Chưa có thông báo nào